Slide background

"Justiția este gloria încoronată a virtuților" -Cicero-

Slide background

În exercitarea profesiei avocatul este partener indispensabil al
justiției (Legea 51/1995)

Slide background

Avocatul este a doua voce a unei persoane

PROFESIONALISM

îndatorirea avocatului este aceea de a promova, apăra, proteja interesele clientului

INTEGRITATE

relaţiile dintre avocat şi client sunt bazate pe onestitate, probitate, echitate, corectitudine, confidenţialitate

IMPLICARE

Asistarea şi reprezentarea clientului cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare intereselor clientului

Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

În exercitarea dreptului la apărare recunoscut şi garantat de Constituţia României, republicată, de lege, de pactele şi de tratatele la care România este parte, avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi soluţionat într un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părţilor.

Avocatul are îndatorirea de a-şi îndeplini cu conştiinciozitate, onoare şi probitate profesională obligaţiile faţă de client, în raporturile cu persoanele fizice, cu autorităţile şi instituţiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalţi avocaţi, precum şi în relaţia sa cu publicul în general.

Cabinetul nostru oferă clientilor servicii profesionale de asistenta juridica in domeniile dreptului civil, dreptului penal, dreptului comercial, dreptului familiei, dreptului muncii, dreptului contravențional si de asemenea, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată de orice grad și a oricărei alte autorități publice a statului român.

- NOUTĂȚI -