DESPRE NOI

Cabinetul nostru asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice, pentru apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor.

Echipa noastră este ghidată în activitatea desfăşurată de principiile fundamenale ale profesiei de avocat:

  • principiul legalităţii;
  • principiul libertăţii;
  • principiul independenţei;
  • principiul autonomiei şi descentralizării;
  • principiul păstrării secretului profesional.

Misiunea noastră nu este numai aceea de a pleda pentru cauzele clienţilor noştri ci să fim şi sfătuitorul acestora.

Cabinetul nostru oferă clientilor servicii profesionale de asistență juridică în domeniile dreptului civil, dreptului penal, dreptului comercial, dreptului familiei, dreptului muncii, dreptului contravențional si de asemenea, asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată de orice grad și a oricărei alte autorități publice a statului român.