ONORARII

Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activităţi specifice profesiei se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă între avocat şi client ori mandatarul acestuia.
Onorariile se stabilesc în funcţie de

  • dificultatea
  • amploarea
  • durata cazului.

Stabilirea onorariilor depind de fiecare dintre următoarele elemente:
a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client;
b) natura şi dificultatea cazului;
c) importanţa intereselor în cauză;
f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat;
h) situaţia financiară a clientului;
i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile se vor stabili după o prealabilă analiză a speței, susținerilor, documentelor sau după caz a  dosarului clientului.

În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică, ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.

Pentru a vă comunica un onorariu orientativ, raportat la speța dumneavoastră, completați formularul rapid de la rubrica „Adresează o Întrebare”.