Categorie: NOUTĂȚI

ICCJ. RIL Admis. Tratamentului sancționator aplicat pluralității de infracțiuni atunci când primul sau/și al doilea termen al pluralității intermediare este format dintr-un concurs de infracțiuni

 Decizia nr. 7/2020, admitere recurs în interesul legii:

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal, în cazul pluralității intermediare de infracțiuni, în ipoteza în care primul și/sau al doilea termen al pluralității intermediare este format dintr-un concurs de infracțiuni, contopirea tuturor pedepselor stabilite se realizează, în cadrul unei operațiuni unice, potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni.”

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Infracţiunea de părăsire a locului accidentului

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 24 aprilie 2018 a fost publicată Decizia nr. 5/2018

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal privind infracțiunea de părăsire a locului accidentului, stabilește că termenul de rănire prevăzut de art. 75 lit. b) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, se interpretează în sensul de „leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, a căror gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale (cel puțin o zi) ori printr-una din urmările prevăzute de art. 194 alin. (1) lit. a), c), d) și e) din Codul penal”.

 

ICCJ. RIL admis. Competența de soluționare a cererii de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină

Decizia nr. 1  în dosarul nr.3094/1/2017

„Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1401 alin.(2) din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește următoarele:

Cererea de recunoaștere a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii pronunțată de o instanță străină, formulată de persoana condamnată, aflată în România, în vederea contopirii cu pedepse aplicate de instanţele române şi deducerii duratei executate în străinătate este o cerere incidentală de competenţa instanţei învestite cu soluţionarea cererii de contopire.”

ICCJ. RIL admis. Durata mandatului administratorului societăţii pe acţiuni care a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator

ÎCCJ – Decizia nr. 24/2017, admitere recurs în interesul legii:

În interpretarea şi aplicarea unitară a art. 72 şi a art. 15312 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 1552 din Codul civil de la 1864, cu aplicarea art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, administratorul societăţii pe acţiuni al cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou administrator şi o acceptare expresă din partea acestuia, deţine prerogativele reprezentării atât timp cât încetarea funcţiei nu a fost publicată în conformitate cu legea.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la săvârşirea unei noi infracţiuni intenţionate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 1 noiembrie 2017 a fost publicată Decizia nr. 24/2017

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal stabilește că:

În ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse, atât pronunțarea soluției de condamnare pentru noua infracțiune, cât și revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare sunt obligatorii.”

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la actul de procedură trimis prin fax sau poştă electronică

A fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia nr. 34/2017 

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 182 și art. 183 din Codul de procedură civilă, actul de procedură transmis prin fax sau poștă electronică, în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen.”

ICCJ. RIL admis. Competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul

ÎCCJ – Decizia nr. 11/2017, admitere recurs în interesul legii:

”În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la răspunderea penală a funcționarului bancar

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 30 mai 2017, admiterea sesizarării formulate de Curtea de Apel București Secția I penală, stabilind că:

”În sensul legii penale, funcţionarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naţionale a României, este funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal.

CURTEA CONTITUȚIONALĂ. Sintagma cu referire la unitatea de subiect pasiv în cazul infracțiunii continuate, neconstituțională

Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv” din cuprinsul dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal este neconstituțională.

https://www.juridice.ro/513737/ccr-sintagma-ref-unitatea-de-subiect-pasiv-cazul-infractiunii-continuate-neconstitutionala.html