DREPT CIVIL

 • consultanță
 • asistare și reprezentare în fața instanțelor civile de judecată precum și în caile de atac
 • elaborare acțiuni civile: în pretenții, revendicări imobiliare, succesiune, partaj judiciar, evacuări
 • ieșire din indiviziune, uzucapiune, accesiune, servituți, alte acțiuni prevăzute de lege
 • redactare de contracte, asistenţă la negocierea şi semnarea acestora, tranzacţii
 • redactare întâmpinări, cereri reconvenționale
 • reziliere și rezoluțiune contracte
 • răspundere civilă delictuală
 • exercitarea căilor de atac
 • activități de mediere
 • executare silită: asistare și reprezentare în faza de executare silită, contestație la executare, suspendarea executării, întoarcerea executării