DREPT COMERCIAL ȘI FISCAL

 • consultanță;
 • asistare și reprezentare în litigii comerciale;
 • asistare şi reprezentare în litigii comerciale ce își au izvorul în neexecutarea contractelor comerciale;
 • asistenţă juridică cu privire la înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea sau divizarea societăţilor;
 • asistenţă juridică privind înfiinţarea de asociații sau fundații;
 • recuperare creanțe;
 • insolvență;
 • asistență juridică cu privire la redactare act constitutiv, modificare act constitutiv;
 • asistență la negociere sau redactare contracte comerciale;
 • procedura somaţiei de plată şi a ordonanţei de plată;
 • stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la cabinet avocat;
 • Consultanţa juridică în ceea ce privește Codul Fiscal şi Codul de Procedură Fiscală.