DREPT CONTRAVENȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV

  • consultanță;
  • elaborare și introducere contestații împotriva proceselor verbale de contravenție;
  • asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
  • redactare și eliberare certificate de grefă, în vederea ridicării permisului de conducere reţinut pe durata litigiului contravenţional.
  • contestare acte administrative;
  • exercitarea căilor de atac prevăzute de lege.