DREPTUL FAMILIEI

  • consultanță
  • asistare și reprezentare, elaborare acțiuni de divorț și partaj
  • asistare și reprezentare în acțiuni cu privire la încredințarea spre creștere și educare a copiilor minori, stabilirea sau tăgăduirea paternității
  • cereri de recunoaștere a hotărârii de desfacere a căsătoriei pronunțate în străinătate(exequator).
  • acțiuni cu privire la pensia de întreținere, stabilire domiciliu minor, program vizitare minor, punere sub interdicție, alte actiuni ce vizeaza raporturi reglementate de dreptul familiei.