DREPTUL MUNCII

  • consultanță;
  • elaborarea și introducerea acțiunilor pentru soluționarea conflictelor de muncă;
  • asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
  • contestarea deciziilor de concediere, contestarea deciziilor de sancționare disciplinară;
  • recuperarea salariilor neplătite de angajator;
  • negocierea conflictelor de muncă;
  • redactarea de opinii legale pentu orice problemă de dreptul muncii, precum şi în cazul conflictelor de muncă;
  • exercitare căi de atac;